Uvjeti servisaUvjeti servisaOPĆI UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA ONLINE IZDANJA Glas Istre

Ako prihvatite uvjete iz ovog sporazuma bez da ih pročitate vi ste svakako
obavezni pridržavati se odredbi koje se u ovom sporazumu nalaze. 

Slijedi sporazum između Glas Istre novine d.o.o. (u daljnjem tekstu Glas Istre)
i osobe koja koristi usluge (u daljnjem tekstu Pretplatnik) na novine.glasistre.hr


USLUGE

Glas Istre pretplatnicima na online dnevno izdanje daje pristup svim
sadržajima toga izdanja, rubrikama i prilozima iz svih dnevnih tiskanih izdanja.

Pretplata uključuje pretraživanje i pristup arhivi online izdanja Glas Istre.


OBAVEZE PRETPLATNIKA

Registriranjem i pretplatom na online izdanje Glas Istre korisnik je obavezan
proći postupak registracije i unijeti istinite podatke.

Pretplatnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za
autorizaciju pristupa online izdanju koje je dužan čuvati od neovlaštenog
korištenja.

Pretplata na online izdanje Glasa Istre plaća se unaprijed za vremensko
razdoblje u kojem se koristi, uvijek po cijeni važećoj u trenutku uplate.

Pretplatniku će usluge biti aktivirane tek po primitku sredstava za pretplatu.

Prema Zakonu o PDV-u, usluga online izdanja ostvaruje se u Republici Hrvatskoj,
i račun se izdaje u Republici Hrvatskoj, te stoga svi korisnici izvan Republike
Hrvatske dužni su platiti PDV koji iznosi 25%.

Pretplatnik odgovara za sve posljedice izazvane neautoriziranim korištenjem svog
pretplatničkog imena i lozinke do trenutka dok o tome pisanim putem ne obavijesti
Glas Istre.

Korisnik je dužan odmah prijaviti Glasu Istre neovlašteno korištenje
njegovog pretplatničkog računa.

Pretplatnik mora imati u svom internet pregledniku omogućene kukije (cookies) da
bi ispravno mogao koristiti usluge.

Pretplatnik si neispravnim korištenjem usluga može privremeno onemogućiti pristup
istima.

Pretplatnik se obvezuje da će cijelo vrijeme korištenja usluge održavati kontaktne
podatke i podatke za naplatu točnim.


ODGOVORNOST I PRAVO NA IZMJENE SADRŽAJA I USLUGA

Glas Istre zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo
kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Glas Istre se ne može držati odgovornim za neovlašteno korištenje
pretplatničkog računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Glas Istre može uskratiti pretplatniku pristup online izdanju ako primijete
neovlaštenu uporabu pretplatničkog imena.

Glas Istre ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno
nastala privremenim ili trajnim prekidom pretplatničkog odnosa zbog kršenja ovih
uvjeta.

Bilo koja promjena cijena pretplate nastala u razdoblju do isteka roka već
uplaćene pretplate neće se u tom razdoblju primjenjivati na već zasnovani
pretplatnički odnos

Glas Istre ne odgovara za rad infrastrukture potrebne za pristup online
izdanju Glasa Istre koju Glas Istre ne osigurava niti direktno
kontroliraju (serveri, sistem za prikaz online izdanja, telefonska linija ili
drugi način pristupa internetu, terminalna oprema pretplatnika i sl.).

Pretplatnik je suglasan da postoji mogućnost da online izdanje Glasa Istre
neće uvijek biti dostupne i da Glas Istre ne odgovara za nastalu štetu.

Internet je međunarodna računalna mreža koju ne kontrolira Glas Istre, već
je na nju samo vezan, te zbog toga ne može jamčiti dostupnost usluga koje nisu pod
kontrolom Glasa Istre.

Glas Istre neće biti odgovoran za eventualnu štetu proizašlu tijekom nužnog
održavanja svog sustava ili zbog tehničkih smetnji tijekom prijenosa podataka putem
terminalne opreme pretplatnika.

Glas Istre ima pravo distribuirati Pretplatniku informativne poruke
elektroničkom poštom ili pisanim putem, kojima obavještava svoje pretplatnike o 
promjenama postojećih usluga i proizvoda, novim uslugama i proizvodima i drugim
informacijama vezanim uz Glas Istre i sponzore. Glas Istre štiti
privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.


ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Glas Istre poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala.
Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, glasistre.hr
neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj
strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Glas Istre može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o
korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i
podaci o Internet provideru). Ove podatke Glas Istre koristi kako bi imao
informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i
prilagodio publici koja ga posjećuje.

Glas Istre se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u
slučaju teškog kršenja pravila glasistre.hr portala ili nezakonitih
aktivnosti korisnika.

Glas Istre se obavezuje da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese,
imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti
distribuirati, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja
privatnih podataka. Glas Istre se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika,
osim u slučaju teškog kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.


AUTORSKA PRAVA

Glas Istre polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne,
vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno
korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava,
smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.


IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Glas Istre zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem
trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.
Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

REKLAMACIJE

Korisnik ima pravo na pisani prigovor na prodajnom mjestu tvrtke, pisanim putem
ili e-mailom. WMD se obavezuje da će odgovoriti na prigovor promptno ili
najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora.
 
RASKID UGOVORA

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
ok za jednostrani raskid ugovora, teče od dana kada je Vama ili trećoj osobi
koju ste Vi odredili,  roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas
obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i
to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom,
u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili
adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za
jednostrani raskid ugovora koji možete pruzeti ovdje (klikom se preuzima obrazac).

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete ispuniti i elektronički
i poslati nama na adresu info@wmd.hr Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom
raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Povrat uplaćenog iznosa
U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila
na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima propisanima
Zakonom o zaštiti potrošača. Daljnje informacije vezane uz pravo kupca na
jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača.


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narovne novine br. 41/14)
obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
 
WMD
Augustina Harambašića 10
43000 Bjelovar